Újra napirenden a Rákos-patak: a teljes budapesti szakaszon tervezik a kerékpárút kiépítését


Hosszú csend után új hírek láttak napvilágot a Rákos-patak menti kerékpárút továbbépítéséről. A Fővárosi Önkormányzattal együttműködve a XVII. kerület határától a Duna torkolatáig egybefüggő kerékpárút épülhet - olvasható a Rákosmente TV honlapján.


Rákosmente Önkormányzatának testületi ülése (2015.09.24.) a polgármesteri beszámolóval vette kezdetét.

Riz Levente ennek keretében elmondta: a Főváros a Rákos-patak menti kerékpárút budapesti teljes szakaszának beruházási ügyét felvállalja.

A kerület határától a dunai torkolatig tehát egy egybefüggő kerékpárút kialakítására nyílhat lehetőség, amelyet Rákosmente Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzattal karöltve készít elő. Elkészült az erről a kerékpárútról, valamint a patakkal kapcsolatos revitalizációs elképzelésekről szóló dokumentum is, amely feltárja azoknak a lehetséges beavatkozásoknak a körét, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a tervezet megvalósulhasson. A revitalizációt elegendő pénzügyi forrás hiányában pontszerűen, szakaszonként lehet elvégezni. A kerékpárút teljes kiépítésében négy kerület, a X., a XIII., a XIV. és a XVII. érdekelt, és mindannyian támogatják azt. Az Önkormányzat szabályozási tervet készít a közeljövőben a kerékpárút saját szakaszaira vonatkozóan, abban azonosítják majd a pontos nyomvonalat, valamint az ahhoz szükséges területigényt és a kapcsolódó kisajátítási terheket. A Rákoscsaba utcától a kerület határáig, ahol még nincsen kerékpárút, a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonos, ott nincsen akadálya a megegyezésnek. A Cinkotai úttól a nyugati kerülethatárig terjedő másik szakasznál viszont szerteágazóbbak a tulajdonviszonyok, Riz Levente polgármester azonban nem látja akadályát annak, hogy a szükséges területekhez hozzájussanak.

Forrás: Rákosmente TV